Wednesday, 4 January 2012

PENGENALAN BMM3105

Sinopsis:

Kursus ini menjelaskan penggunaan internet, pemilihan bahan internet, laman web, dan papak pembelajaran, perpautan dalam penyusunan bahan, perpautan antara bahan, pengeditan bahan pengajaran secara dalam talian; penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet, simulasi pengajaran bahasa Melayu secara sidang video, penggunaan alat pengarangan, animasi dalam persembahan bahan; dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

TAJUK-TAJUK :

1 Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu

 • Menggunakan web, video, audio, dan imej
 • Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
 • Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.

2 Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 • Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
 • Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.

3 Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet

 • Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan internet
 • Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan internet dalam bentuk brosur dan PowerPoint

4 Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 • Memilih bahan sastera
 • Memilih bahan tatabahasa
 • Memilih bahan bidang ilmu lain

5 Membina dan Menggunakan Tapak, Laman Web Pembelajaran dan Pakej Tutorial Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 • Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
 • Membina dan menggunakan pakej Tutorial Pembelajaran.

6 Membina dan Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 • Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
 • Struktur Linear
 • Struktur Rangkaian

7 Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 • Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
 • Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran.
 • Membina bahan.

8 Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan Luar Talian

 • Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
 • Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

9 Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian Menjadi Brosur, News Letter, dan Kad Pengumuman

 • Prosedur pengeditan
 • Prinsip pengeditan
 • Melaksanakan pengeditan
 • Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa.

10 Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

 • Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
 • Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
 • Membina bahan video dan audio
 • Menggunakan persian audio untuk pengajaran kemahiran mendengar bertutur dan membaca.

11 Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video

 • Konferensi secara dalam talian
 • Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan menulis.

12 Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran Bahasa Melayu

 • Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
 • Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan

13 Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu

 • Menggunakan animasi perkataan dan objek PowerPoint
 • Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
 • Memanipulasi animasi dalam persembahan

14 Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu

 • Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
 • Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
 • Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran

15 Seminar dan Pameran TMK Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang


 • Mengadakan seminar
 • Mengadakan pameran

No comments:

Post a Comment